تولید jwt به کمک کلید نامتقارن و نحوه بررسی اصالت jwt

در مورد استاندارد تولید توکن jwt مقاله های خوبی به زبان هم فارسی هم انگلیسی موجود هست
تو اکثر قریب به اتفاق مطالب از روش تولید امضا و نیز بررسی اصالت امضا به روش الگوریتم کلید متقارن (AES ) استفاده می شود.
اما وقتی پروژه بزرگ تر میشه یا شامل مجموعه زیادی از اپلیکیشن ها میشه که همه شون هم نیاز به اعتبار سنجی و هویت سنجی کاربران دارند نیاز هست یک سروری ( منظور بیشتر یک میکرو سرویس هست ) رو برای تولید توکن ها کنار بگذارید که کارش فقط تولید توکن برای کاربران اپلیکیشن های شما ست . اما وظیفه بررسی اصالت اون توکن ها رو می خواهید بسپارید به بخش دیگر مجموعه تون .
این جور مواقع میروند سراغ تولید توکن به کمک کلید های نامتقارن .

بیشتر

رایگان – خرید